تبلیغات
شرلوک هلمز ساکن ۲۲۱ بی خیابان بیکر - شرلوک:برنامه نویس - قسمت 6
[ ]
 
 
شرلوک:برنامه نویس - قسمت 6
نظرات

شرلوک هولمز: برنامه نویس (قسمت پایانی)

لینک دوان دوان به سمت اتاقش حرکت میکرد.انگار از اتفاق افتادن چیزی هراس داشت.وقتی به درب اتاقش رسید، محکم به در کوبید و آن را باز کرد.چرا که در اتاقش از پشت قفل بود.در اتاقش هیچ چیز غیر عادی دیده نمیشد.انگار از این حالت جا خورده بود.خوب به اطرافش نگاه کرد و متوجه شد که چند پیغام بر روی تلفن دفترش دارد.آخرین پیام را گذاشت و به آن گوش فرا داد:

- خیلی جا خوردی و عصبی هستی از این که صدای منو میشنوی.می تونم درک کنم که چقدر نگرانی! نتونستی به خواسته ات برسی. متاسفم که ناامیدت میکنم.اما باید چیزهای دیگه ای هم بدونی تا رویایی که داشتی به کابوس تبدیل بشه.خیلی سریع به ویلای شماره ۲۸ - خیابون کلرک خودت رو برسون . اونجا چیزی میبینی که آرزو میکنی هیچوقت نبینی"

حیرت فراوان وجود مایکل را گرفت.قاتل استوارت و شرلوک که در اتاق حضور داشت از شنیدن پیامی که برای لینک فرستاده شده بود به شدت عصبی بود.برای همین اسلحه اش را آماده کرد و ...


اتومبیلی در ساعت ۱۱:۲۳ آن روز، درجلوی ویلای شماره ۲۸ توقف کرد.از آن مردی با ژاکت سیاه و شلوار جینی خارج شد و به سمت ویلا حرکت کرد.به محض این که او جلوی درب ویلا قرار گرفت، در باز شد.او با آن که تعجب کرده بود، وارد ویلا گشت.اسلحه اش را آماده کرد و به سمت میزی که کنار باغ قرار داشت، حرکت نمود.کمی آن جا منتظر ایستاد که ناگهان مردی با کت و شلوار و کروات مشکی رنگ ، قامتی نسبتا بلند و موهای قهوه ای پررنگ و چهره ای با پوست روشن و خراشی روی صورتش روبروی او ظاهر شد.

آن ها چند لحظه در چشمان یکدیگر خیره شدند.سپس مردی که قامت بلندتری داشت لب باز کرد و گفت:این هم یک جای خوب برای یک برنامه نویس نابغه !"

دیگری که جا خورده بود ، گفت:چطور زنده موندی؟"

- همونطوری که استوارت زنده موند!"

در همین هنگام صدای گام هایی شنیده شد.گام های مردی با کت و شلوار سرمه ای رنگ و کروات زرشکی.

-رابرت! تو... تمام این مدت اینجا بودی؟"

- درسته .ممکن بود یه قاتل روانی به خاطر این که نقشه هاش لو نره ، هر کاری بکنه."

شرلوک که کتش را صاف میکرد خطاب به مایکل گفت:توی بیمارستان کارت اتاقت رو ازت دزدیدم.بعد سریع به اداره پلیس رفتم و از روی اثر انگشت استوارت، در گاو صندوق رو باز کردم.اونجا یه عکس بود از خودش و خانواده اش.پشت اون عکس یه امضا به همراه اسم ویلای اینجا بود.اون عکس در همین جا گرفته شده بود.بعدش که فهمیدم استوارت اینجاست ، کلکی رو که خودش برای فریب دادن تو سوار کرده بود رو به کار بردم.کیسه ی خون مصنوعی.دقیقا همون موقع که صحنه ی جرم رو بررسی میکردم فهمیدم که خون های روی زمین و روی تختخواب استوارت واقعی نیستند.اما بهت نگفتم.چون اصلا بهت اعتماد نداشتم.بعد اون در مخفی که به انبار ختم میشد رو پیدا کردم و از روی ردپاهایی که روی زمین بود فهمیدم که استوارت از اون جا فرار کرده.این چیزی بود که تو هم فهمیدی و برای همین به سردخانه ی بیمارستان لندن جنرال اومدی.تا اون جسد قلابی رو پیدا کنی.من هم دقیقا می دونستم که تو به اونجا میای برای همین سعی کردم گیرت بندازم. اما تو تیزتر و وحشی تر از اون چیزی که نشون میدی هستی.توی اون درگیری که بین من و تو اتفاق افتاد، در اون لحظه که گلوی من رو گرفتی من با دستم تونستم آستینت رو بگیرم و اون موقع بود که متوجه خالکوبی ستاره ای شکلی که رو مچ دستته ،شدم.و از اون موقع تردید کمی که داشتم به کلی از بین رفت."

شرلوک ادامه داد:شبی که با نقشه ی تو در اداره پلیس برق ها رفت ، دو نفر از افراد استوارت رفتند تا علت این حادثه رو بفهمند.اونا بگمن و مارکو بودند.از اونجا بود که فهمیدم سربازرس به اونا اعتماد زیادی داره.برای همین بود که اونا ، استوارت رو به اینجا آوردند.اون دو تا تنها کسانی بودند که از این نقشه خبر داشتند "

استوارت که دندان هایش را به هم میفشرد گفت:تمام مدت با یه قاتل رفاقت داشتم.برای خودم متاسفم.اون مرد برزیلی هم یه آکروباتباز بود که اون شب برای کشتن من به اداره پلیس فرستادی.اما نتونست من رو بکشه.اما به خاطر این که هویت تو فاش نشه .اون رو کشتی!"

مایکل که به نقطه ای خیره شده بود ، گفت:شش سال...شش سال مدتی بود که برای هک کردن سیستم بانکی آدما وقت گذاشتم....من نمی تونم به همین راحتی همه چی رو ببازم."

برای مدت کوتاهی همچون یک مجسمه شده بود. استوارت به او نزدیک شد و خواست به او دستبند بزند.اما ناگهان مایکل اسلحه اش را بیرون کشید و گردن استوارت را از پشت گرفت.شرلوک خواست اقدامی بکند اما لینک با اسلحه اش او را هدف گرفت.

شرلوک گفت:کار احمقانه نکن!"  مایکل گفت:احمقانه اینه که خودمو به به شما تسلیم کنم.اون وقت باید تمام کدها و رمزها رو بهتون بدم.که این غیر ممکنه."

استوارت با آرنجش ضربه ای به مایکل زد و توانست دست مایکل را کنار بزند.سپس مشتی به صورتش کوبید و او را هل داد.

درگیری و کشمکش سختی به وجود آمد که ناگهان صدای گلوله ای به گوش رسید. گلوله از اسلحه ی مایکل شلیک شده بود.خون از بدن استوارت بیرون میزد.دستش را روی جای گلوله گذاشت و با نفرت و خشم در چشمان مایکل نگاه میکرد.مایکل با خونسردی تمام اسلحه را روی پیشانی استوارت قرار داد.در حال کشیدن ماشه بود که شرلوک به او حمله ور شد.او سعی میکرد که اسلحه را از مایکل بگیرد اما نمی توانست.سر اسلحه به سمت شرلوک بود.او هر کاری میکرد تا از کشته شدن خود جلوگیری کند.در همین هنگام بود که چاقویی نیز به سمت پهلویش آمد.در دست راست مایکل تفنگش بود و در دست چپش ، چاقو دیده میشد.

در همین حین که هر دو دست یکدیگر را گرفته بودند ،شرلوک گفت:تو چپ دستی!... ولی من راست دستم!" 

سپس دست چپش را که با آن دست راست مایکل را گرفته بود، عقب کشید.مایکل لحظه ای تعادلش را از دست داد و شرلوک از همین فرصت استفاده کرد و سر اسلحه را به سمت صورت مایکل گرفت و شلیک کرد.

مایکل لینک با چشمانی باز روی زمین افتاد و جان سپرد.گلوله به درون دهانش رفته بود.


سر و صدای سکوت، خیابان بیکر را پر کرده بود.گاهی به نظر میرسید که این سروصدا از بین رفته است.ساختمان ۲۲۱B نیز فاقد از این سروصدا نبود.خانم هادسن به طبقه بالا رفت و گفت:آقایون! شام حاضره." 

جان به دلیل گلوله ای که به بدنش اصابت کرده بود با عصا راه میرفت.شرلوک هم روی کاناپه دراز کشیده بود و دوست کوچکش را در دستانش گرفته بود.جان گفت:لطفا اون جمجمه رو بذار کنار.اسپاگتی خوشمزه ای خانم هادسن درست کرده!"

شرلوک هنوز به جمجمه نگاه میکرد.

جان گفت:دیگه همه چی تموم شد.استوارت و لینک کشته شدند.اون اطلاعات هم که تو از گاوصندوق اتاق لینک برداشتی ، الان دست پلیسه ! پرونده مختومه است." شرلوک گفت:میدونم."  جان پرسید:پس در فکر چی هستی؟" 

شرلوک گفت:لپ تاپت رو باز کن." جان تعجب زده پرسید:برای چی؟" 

- کاری رو که بهت گفتم بکن.

سپس لپ تاپش را از روی میز برداشت و آن را روشن نمود.کمی بعد از تعجب فریادی سر داد.

شرلوک گفت:توقع نداشتم اینطوری عکس العمل نشون بدی!"

جان با ناراحتی گفت:یک روانی دیگه ...!"

شرلوک گفت:بله! بازی هکرها با اطلاعات مردم ادامه داره.امبدوارم بشه فایل هاتو برگردوند!"

پـــــــــایـــــــان

......................................

با عرض پوزش به دلیل تاخیر ایجاد شده

امضا:  mmasoudh  : امضا  


مرتبط با: مناسبت ها ,
یکشنبه 16 تیر 1392ساعت : 13:28| نویسنده : mmasoudh
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Buy generic cialis جمعه 16 آذر 1397 08:01

You've made the point!
buy cialis online we like it safe cheap cialis tadalafil generic india cialis 100mg cost cialis kaufen comprar cialis navarr cialis for sale in europa buy cialis uk no prescription cialis coupons cialis australian price
buy cialis uk پنجشنبه 15 آذر 1397 12:52

You have made your point!
viagra vs cialis vs levitra cialis name brand cheap cialis 100mg suppliers cialis 5 mg scheda tecnica estudios de cialis genricos cialis great britain cialis generisches kanada we choice free trial of cialis cialis generisches kanada cialis name brand cheap
Buy cialis online چهارشنبه 14 آذر 1397 16:46

Amazing all kinds of amazing tips!
cialis for sale south africa side effects for cialis walgreens price for cialis ou trouver cialis sur le net purchase once a day cialis get cheap cialis prezzo cialis a buon mercato 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generique 5 mg the best choice cialis woman
buy cialis without a doctor's prescription سه شنبه 13 آذر 1397 05:46

Truly many of superb material!
cialis for bph calis buy cheap cialis in uk cialis 5 mg schweiz cost of cialis per pill preis cialis 20mg schweiz cialis 5mg billiger cialis efficacit can i take cialis and ecstasy generic cialis at the pharmacy
buy cials online دوشنبه 12 آذر 1397 05:28

You explained this superbly!
we recommend cialis info we like it safe cheap cialis where to buy cialis in ontario generic cialis tadalafil cialis efficacit trusted tabled cialis softabs click here cialis daily uk generic cialis 20mg tablets cialis online holland estudios de cialis genricos
buy cialis germany شنبه 10 آذر 1397 17:41

Seriously a lot of excellent info.
viagra vs cialis we choice cialis pfizer india cialis uk next day tarif cialis france try it no rx cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis generic availability buy cialis cheap 10 mg we recommend cialis info cialis generika in deutschland kaufen
Online cialis شنبه 10 آذر 1397 04:40

You actually reported this superbly!
buy online cialis 5mg non 5 mg cialis generici cialis generico online acheter du cialis a geneve cialis price thailand cialis savings card generic cialis at the pharmacy cialis generika in deutschland kaufen cialis bula order cialis from india
Generic cialis جمعه 9 آذر 1397 17:24

Thanks a lot! I value this.
cialis 5 mg preis cialis 20mg schweiz cialis tadalafil cialis 100 mg 30 tablet cialis para que sirve cialis flussig online cialis cialis professional from usa cialis price in bangalore cialis australian price
Cialis 20 mg پنجشنبه 8 آذر 1397 18:19

Very well spoken really! !
purchase once a day cialis viagra vs cialis vs levitra purchase once a day cialis get cheap cialis cialis kamagra levitra warnings for cialis cialis online napol cialis daily cialis from canada we use it cialis online store
Cialis pills پنجشنبه 8 آذر 1397 06:29

This is nicely said. !
cialis dosage recommendations cialis taglich cialis usa cost bulk cialis cialis for sale safe dosage for cialis only here cialis pills if a woman takes a mans cialis comprar cialis 10 espa241a comprar cialis navarr
Generic cialis چهارشنبه 7 آذر 1397 05:54

Effectively spoken really. !
venta de cialis canada cialis 5 mg buy cialis vs viagra enter site very cheap cialis cialis professional from usa cialis alternative cialis 5 mg buy enter site 20 mg cialis cost cialis sans ordonnance tadalafil 5mg
cheap 20mg levitra جمعه 20 مهر 1397 13:42

Whoa lots of valuable facts.
buy levitra generic buy generic levitra levitra without a doctor prescription buy levitra online levitra without a doctor prescription buy levitra 20 mg vardenafil 20mg vardenafil levitra 20 mg buy levitra online
Cialis generic سه شنبه 10 مهر 1397 21:33

Fantastic info. Regards.
overnight cialis tadalafil effetti del cialis generic cialis soft gels cost of cialis per pill cialis online deutschland viagra or cialis cialis y deporte generic cialis with dapoxetine cialis generika we recommend cialis best buy
Cialis online یکشنبه 8 مهر 1397 22:05

Seriously a lot of valuable material.
enter site very cheap cialis canadian discount cialis buy cialis cialis generico online the best site cialis tablets cialis price thailand cialis generika in deutschland kaufen free cialis legalidad de comprar cialis cialis generic
canadian pharmaceuticals یکشنبه 1 مهر 1397 02:49

Seriously a good deal of helpful info!
canadian viagra online pharmacy canadian pharmacies online prescriptions canada medications information pharmacy times canadian pharmaceuticals companies pharmacy onesource canada online pharmacies surrey prescription drugs without prior prescription good canadian online pharmacies
viagraky.com سه شنبه 27 شهریور 1397 23:53

Kudos, Quite a lot of forum posts.

cialis uk cialis coupons printable cialis generico what is cialis cilas low cost cialis 20mg cialis italia gratis cialis price in bangalore cialis daily dose generic cialis generika in deutschland kaufen
cialisyoues.com پنجشنبه 15 شهریور 1397 15:43

You definitely made your point!
cialis 5 mg effetti collateral discount cialis il cialis quanto costa weblink price cialis buy cialis online nz cialis en 24 hora cialis usa cost buy cialis online prezzo cialis a buon mercato cialis venta a domicilio
viagraiy.com سه شنبه 13 شهریور 1397 10:22

Wonderful tips. With thanks!
buying viagra online online pharmacy for viagra order viagra online with prescription online buy viagra can you buy viagra at walmart buy generic viagra online usa buy viagra without prescription where can i buy viagra cheap online pharmacy online buying viagra
http://cialisb.com/ دوشنبه 12 شهریور 1397 08:41

You said it adequately..
cialis pas cher paris cialis online nederland cialis generico lilly sialis cialis uk next day generic cialis tadalafil rezeptfrei cialis apotheke buy cialis cheap 10 mg cialis 200 dollar savings card side effects of cialis
http://cialisbuys.com/ یکشنبه 11 شهریور 1397 17:30

You stated that perfectly!
achat cialis en suisse generic cialis soft gels rx cialis para comprar cialis dosage 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tablets for sale il cialis quanto costa canadian discount cialis pastillas cialis y alcoho cialis kaufen bankberweisung
babecolate.com/cialis-tadalafil-20mg-sale.html دوشنبه 22 مرداد 1397 21:58

Useful stuff. Thank you!
tadalafil 5mg buy name brand cialis on line where cheapest cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis generique cialis 5 mg effetti collateral cialis billig cialis for daily use only best offers cialis use cialis for sale south africa
دوشنبه 4 اسفند 1393 17:46
خیییییییییییللللللللللللییییییییییییییییی
خوب بود من وسطای قسمت پنج آبجیم به زور کامپیوتر رو خاموش کرد وبرای خوندن این قسمت هیجان داشتم
واقعا خوب بود داستان های دیگه ای هم بنوسید
Sherlock 221 پاسخ داد:
امیدوارم برگردن دوباره و ادامه بدن
آتیش جمعه 26 مهر 1392 13:15
داستانت عالی بودولی استوارت گناه داشت نبایداین جوری می مرد!دلم براش تنگ میشه بچه خوبی بود...
Eniac چهارشنبه 26 تیر 1392 14:22
Dorood!
Akharesh BORING Tamoom Shod Yekam Vali Bazam MoreD Nadare Khoob Bood
;)
رقیه چهارشنبه 19 تیر 1392 11:46
لطفا داستان قسنت اول فصل دوم رو هم بزارید لطفا.
mmasoudh پاسخ داد:
فصل دومی وجود نداره خانوم.
J.H.Watson سه شنبه 18 تیر 1392 18:12
دست شما درد نکنه...یعنی آنقدر داستان ما بی مزه و مسخره بود که حتی یه کامنت هم ندادی!!!!!!!!!!!!!!!!!باشه دیگه مستر[عصبان
این که تکراری نبود!!!!!!
mmasoudh پاسخ داد:
کامنت داده بودم عزیزم!
سیما سه شنبه 18 تیر 1392 16:55
دست دردنکنه مایکل جالب بود
J.H.Watson یکشنبه 16 تیر 1392 22:59
اوووو.سوتی نبود الکی نخند...منظورم جهنم و ضرر بود....نخندااااا
mmasoudh پاسخ داد:
نمی خندم عزیزم.
حالا میشه دیگه کامنت تکراری ندی؟فهمیدیم تو هم عــــــــــــــــــــــــــــــــاشق جانی.
گفتم کامنت تکراری نده نگفتم دیگه کامنت نده.
گفتم کلید دارم نگفتم داس دارم!!!!!!!!!!!!!
J.H.Watson یکشنبه 16 تیر 1392 22:56
آهان....راستی چرا شما..آقا آرش هلمز...دارکی جون...میخواین همه رو به کشتن بدین!!!!!!!!!!!این همه آدم اونوقت شما دقیقا انگشتت رو میذاری رو جاااان!!!!!!!شرررررلللللللوک!!!!!!!باشه بابا حالا یه گلوله دوتا...ای بابا میانم و ضرر...تا دم مرگ...ولی جون ....نکشیشوناااااااا!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J.H.Watson یکشنبه 16 تیر 1392 22:47
تو هم خیییییییللللللیییی بی مزه ای...برو خودتو مسخره کن.....اذیت نکن دیگه......اگه جان رو بکشیاااااااا,!!!!!!!!!!!!!!!!
تازه سکته رو میزنن..نمیکنن...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین مطالب
درباره ما
I'm bored of being bored because being bored is SO boring
since 2011
(عضو باشگاه نویسندگان میهن بلاگ)

Bakerstreet.ir
مدیر وب سایت : Sherlock 221
صفحات
موضوعات
نظر سنجی
بهترین سکانس فصل چهار؟


آرشیو مطالب
نویسندگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :Hit Counter

Instagram