sara دوشنبه 4 مرداد 1395 13:00 نظرات ()
کاراکتر های قدیمی برمیگردند،موریارتی از مرگ برمیخیزد،اما چه کسی روی تخت بیمارستان خوابیده است؟

11 things we learned from the first Sherlock series 4 trailer

It's not a game anymore...

1- موریارتی (احتمالا) از مرگ برگشته


بیشترین چیزی که از اَبَرتبهکارِ اندرو اسکات در تریلر میبینیم کلیپ "Did you miss me؟ " است که در انتهای فصل سه پخش شد.آیا این بدین معناست که او به صورت دیجیتالی، چیزی ساخته تا شرلوک را پایین بکشد؟

از سوی دیگر سر این مرد که در ساحل حرکت می کند قطعا آشنا به نظر میرسد...

2- چیزی در راه است ...

اما نمیدانیم شرلوک از چه نوع شروری در هراس است،او میگوید :"شاید موریارتی است،شاید نیست.."

3- یک نفر آسیب میبیند

در اوایل تریلر مشاهده میکنیم که جان واتسون به شکل شبح وار جلوی تخت بیمارستان ایستاده است - اما بیمار کیست؟...

4- هر اتفاقی بیفتد این پرستاران هم در آن دخیل هستند.

ما نمیدانیم آنان چرا اینجا هستند اما خیلی مهربان به نظر نمیرسند...

5 - شرلوک یک قرار دیگر در کنار استخر دارد.

یادمان هست که در قسمت "بازی بزرگ" در سری یک شرلوک برای اولین بار در کنار استخر با موریارتی ملاقات کرد.اما این بار ملاقات با موریارتی است یا کس دیگری؟...

6- یک شخصیت قدیمی بازمیگردد

خانم الیزابت اسمالوود یکی از اعضای پارلمان که قبلا توسط مگنسن در سری قبل تهدید شده بود بازگشته است-و به نظر میرسد برای شرلوک ماموریتی دارد.

7- حالا شرلوک هم مویی هولناک روی صورتش دارد..

پس از دست انداختن واتسون در سری قبل به خاطر سبیلش ،در فصل جدید اثری از ته ریش روی صورت شرلوک دیده میشود.آیا او زندگی سختی داشته...؟

8 - توبی جونز به وضوح برای خنده شیطانی اش تمرین کرده!

ما چیز زیادی درباره تبهکار جدید این بازیگر فوق العاده نمیدانیم ،اما به نظر میرسد،با توجه به برجستگی نقشش، او دشمن اصلی شرلوک و جان باشد.

9 - ممکن است گذشته رازآلود مری را کشف کنیم..

صحنه هایی در تریلر آماندا ابینگتون را با روسری و موهای قهوه ای نشان میدهد - آیا این بازگویی داستان روزهای تاریک تر اوست یا ماجراجویی جدیدی است که او را به آغوش ورزهای گذشته اش باز میگرداند؟

10 - خانوم هادسون و مایکرافت در می افتند

"از خونه ام گم شو بیرون پست فطرت"

11 - و بسیار جالب و تاریک به نظر می رسد...

پر از موسیقی های مرموز و شوم،نبردهای با تفنگ، مشت و کتک کاری...به نظر می رسد این حماسی ترین فصل شرلوک تا کنون است.مسلما بسیار مشتاقیم که ببینیم آنها ،دیگر چه چیز هایی در چنته دارند!


منبع : Radio Times