!!!انتظار استقبال بیشتر از این بوووود

مرور: گفتیم که حافظه اکتسابی است به این منظور که می توان با تمرین ها و تکنیک های تقویت حافظه، حافظه را تقویت کرد. اتکینسون یکی از روانشناسان برجسته حافظه را به سه دسته حسی،کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرده است. وی برای هر یک از حافظه ها ویژگی ها و محدودیت هایی قائل است.

به ادامه ی مطلب بروید

در این بخش به راهکار های تقویت حافظه ی کوتاه مدت پرداخته میشود. گفتیم حافظه ی کوتاه مدت توان نگهداری 5 الی 9 کاراکتر را داراست و دارای محدودیت زمانی به مدت 30 ثانیه می باشد اطلاعات در صورتی که به آنها توجه شود وارد این حافظه می شود و در صورت تکرار و ارتباط و معنا دهی آنها با دانش قبلی وارد حافظه ی بلند مدت میشود و برای همیشه آنجا می ماند!!

اما چه تکنیکی وجود دارد که به وسیله ی آن بتوانیم فراخنای حافظه ی کوتاه مدت خود را افزایش دهیم به این معنی که بتوانیم در یک زمان واحد بیش از 9 کاراکتر را وارد حافظه ی بلند مدت خود بکنیم.؟؟

یکی از راه های تقویت حافظه تقطیع می باشد

به جای حفظ این ارقام به صورت تکی 9-8-7-8-8-9-7-7-7-6-9 که 11 کاراکتر است و  از ظرفیت حافظه ی کوتاه مدت ما خارج است تقطیع می کنیم سه تا 9 و 8 چهار تا 7 - یه دونه 6

به جای حفظ کردن : مار، ماهی ، عنکبوت، زنبور، آبی ، عسل، عاشق، مورچه ،چراغ، قرمز از تقطیع استفاده میکنیم : مارماهی آبی، زنبور عسل عاشق، عنکبوت قرمز، چراغ مورچه ای !! به جای ده کاراکتر شما 4 کاراکتر را حفظ کردید !!! یا می توانید:

در زیر چراغ مورچه ای زنبور عسل عاشق عنکبوت قرمز میشود که مارماهی آبی دخالت میکند!

10 کاراکتر تبدیل به یک کارکتر داستانی شد !!! با این حساب شما میتوانید 7 کاراکتر داستانی که هرکدوم دارای  10 کاراکتر یا بیشتر تقطیع شده اند را در آن واحد به جای تنها 7 کاراکتر حفظ کنید!!

برای این کار نیاز به تمرین و تمرین دارید !

میخواهیم ارقام زیر را حفظ کنیم : 9-6-9-1-6-7-7-1-2-9-4-1 را حفظ کنیم آن را اینگونه تقطیع میکنیم : 1492-1776-1996  با تبدیل شدن به تاریخ در سه قطعه تقطیع شدند

تنها راه یادگیری تمرین و تمرین است!

دانشجویی با استفاده از این تکنیک ظرفیت حافظه ی کوتاه مدت خود را به 80 کاراکتر رسانده است(اتکینسون، 1393)

اما چه واحد های معنی داری میتوان یافت:

تاریخ :1996-1985-1946   ماه: 1-2-5-6-4» اسفند(12) تابستون( 4-5-6)

حال ببینید این رقم را چگونه با تصویر سازی که عنوان آموزش جلسه بعد است حفظ میکنیم

3-1-9-3-1-2-6-6-1-5-7

مثلا: در اواسط (15)) شهریور((6))  1393((1-9-3-3)) زلزله ی 6 ریشتری((6)) 7 پنگوئن را در 12 شهر لرزاند!!!!

تمرین شماره 1 مخا: لیست های زیر را تقطیع کرده و به یک کاراکتر داستانی تبدیل کنید

 

1)) 8-7-8-1-4-6-4-5-1-1-4-4-9-3  ((3 امتیاز))

2)) کباب، سوزن ته گرد، زغال، مودم ، اردک، دفترچه، آبی، قرمز، گرسنه، فقیر،  عاشق، تابستان ، 

پشت بوم.(( 3 امتیاز ، بهترین تصویر 5 امتیاز)

.امتیاز ها و تصویر های شما جمعه هفته آینده به نمایش گذاشته و ثبت خواهند شد.