مهرناز سه شنبه 11 فروردین 1394 08:00 نظرات ()

جواب سرگرمی: مربوط به پست 
1-بازی بزرگ


2- بازی بزرگ

3-پرونده ی صورتی 


4- آخرین عهدش 


5-سقوط رایخنباخ


6-آخرین عهدش 


7-نشان سه


8-رسوایی در بلگراویا


9-نشان سه


10-رسوایی در بلگراویا 


11-بازی بزرگ


12-بانکدار کور 


13- نعشکش خالی


14- رسوایی در بلگراویا 


15-سگ های بسکرویل 


****
منبع این تست رادیو تایمز بود و در تست اصلی برای هر عکس چهار گزینه گذاشته بودند که ما برای سخت تر کردن تست حدف کردیم. "جان واتسون" تنها شرکت کننده ای بود که هر 15 عکس رو درست حدس زد و بقیه ی شرکت کننده ها (که همه ی عکس ها رو حدس زده بودند) هم بالای 10 تا درست حدس زده بودند. همون طور که در عکس پایین می بینید، شرلوک و جان به شما افتخار می کنند!