به زودی شاهد تغییرات چشمگیری در معما های مخا خواهید بود

این معمای open world  به زودی گذاشته خواهد شد .

فقط 1 روز دیگر فرصت پاسخ دارید...

برنامه ی مخا :

بررسی معما و جواب های درست

افزودن دومین آموزش ویدیویی

طراحی منوی جدید و  کامل و راه اندازی وبلاگ مخا

نظام بندی معما ها

افزودن معمای open world