ضمن عرض سلام خدمت تمام دوستان مخایی معمای اول امسال معمای اعداد می باشد

در این معما ما 10 تا عدد داریم از 1 تا 10 که هر کدام ارزشی برای خود دارند ممکن است عددی ارزش خود را داشته باشد و ممکن است عددی ارزش دیگری داشته باشد مثال = عدد 6 ارزش 6 را داشته باشد یعنی خودش باشد ،،،، یا عدد 8 ارزش 1 را داشته باشد  و خودش نباشد .(البته مثال بود و جواب این نیست)

عدد = نمود          ارزش مساوی  نیست با نمود

===========================================

امتیازات قبلی جمع شده و به فرد برنده ی دور قبل در این سری از رتبه ی 1 تا 5 به هرکدام امتیاز بیشتری از دیگری اضافه خواهد شد .

مثلا فرد اول در رقابت های قبلی امتیاز 5 دوم امتیاز 4 سوم امتیاز 3 و الی 5 بیه جدول سری جدید اضافه می شود از نفر ششم به بعد ضمن اینکه امتیازی نخواهند داشت در جدول هم حضور نخواهند داشت و برای شرکت در مسابقه باید به این معما پاسخ بدهند

این معما 10 امتیازی است یعنی پی بردن به ارزش اعداد هر کدام یک امتیاز دارد

==================================================

برای مشاهده ی معما به ادامه مطلب مراجعه کنید

3 عدد از 10 عدد ارزش خودشان را دارند

عدد 10 منهی عدد 4 می شود ارزش 3  (( عدد نمود است ممکن است همان ارزش یا ارزش دیگری داشته باشد))

ارزش عدد دو ، دو برابر ارزش 2 می باشد

اگر عدد 8 را بر عدد 1 تقسیم کنیم آنگاه ارزش 3 به دست می آید ((ارزش 3 نه عدد 3))

اگر حاصل جمع ارزش اعداد 1 و 2 را به دست آوری ارزش عدد 8 را به دست آورده ای

یکی از اعداد 3 یا 4 یا 6 ارزش خودش را دارد (یعنی عدد و ارزش برابر است -خودش است)

وقتی ارزش عدد 6 را با ارزش عدد 1 جمع کنی  ارزش عدد 3 را به دست آورده ای

یکی از اعداد 5 یا 6 ارزش خودش را ندارد یعنی خودش نیست

وقتی ارزش عدد 5 را با ارزش عدد 6 جمع کنیم آنموقع  ارزش عدد 8 را به دست آورده ایم

وقتی ارزش عدد 4 را با ارزش عدد 5 جمع کنیم و آنموقع تقسم بر  عدد  و ارزش 5 کنیم ارزش 3 به دست می آید (ارزش 3 نه ارزش عدد 3)

یکی از اعداد 9 یا 4 خودش است .ارزش خودش را دارد.