مهرناز سه شنبه 22 بهمن 1392 07:30 نظرات ()
  
 
شروع شدن هر دو قسمت با کابوس دیدن جان

  

انکار استفاده از مواد مخدر

  
   

اندرسون به دنبال برملا کردن حقیقت پله های قصر ذهن 


راهروی قصر ذهن

  

 

"من یه جامعه ستیز بالفطره ام. درست تحقیق کن."


  

  

کارهایی که برای نجات همدیگر انجام می دهند

  

اولین و آخرین دیدار