تبلیغات
شرلوک هلمز ساکن ۲۲۱ بی خیابان بیکر - مرد لندن 3
[ ]
 
 
مرد لندن 3
نظرات

شرلوک هولمز: مرد لندن (قسمت سوم)

جرم شراکتی

- خیلی خوب حالا باید این خودکار رو بدیم به صاحبش.

- ولی اون نوشته ...

- چیز مهمی نیست جان. بهش فکر نکن


دوباره آن ها به زیرزمین زندان بازگشتند.گروهبان هم آنجا بود و جلوی زندان هانس شیلمن قرار داشت.شرلوک به همراه جان روبروی شیلمن ایستاد و گفت:خیلی خوب! خودکارت رو آوردیم.حالا نوبت توئه که به قولت عمل کنی."

شیلمن با حیرت به خودکار نگاهی انداخت و خواست چیزی بگوید که شرلوک دوباره لب باز کرد و گفت:جان! ما باید بریم.کارمون اینجا تموم شده."

جان پرسید:یعنی چی؟ ولی ما که چیزی هنوز پیدا نکردیم."

- شاید تو چیزی نفهمیده باشی.اما من چیزی رو فهمیدم.

- چی؟ میشه به منم بگی؟

- به زودی خودت می فهمی!

سپس از زیرزمین به طبقه ی بالا آمدند و همین که خواستند زندان را ترک کنند، کمیسر موران به همراه یک سربازرس جلوی آنها سبز شدند.

کمیسر با لبخند سردی از آنها پذیرایی کرد.شرلوک هم فقط در چشمان او خیره شد.

کمیسر گفت: خوش آمدید آقای هولمز.ایشون هم باید آقای دکتر...

جان جمله ی موران را کامل کرد و گفت:واتسون."

سربازرسی که کنار موران ایستاده بود گفت:من سربازرس بینز هستم.از دیدنتون خوشحالم آقایون."
شرلوک بی اعتنا به بینز گفت:ترفیع درجه تون رو تبریک میگم جناب کمیسر."
موران گفت:آه... ممنونم آقای هولمز.امیدوارم بتونید در این پرونده به ما کمکی کنید.خب چی از این زندانی فهمیدید؟"

- متاسفانه هیچی.باید اعتراف کنم که واقعا زبونش رو خوب نمیفهمم.به نظرم اون به یک روان شناس نیاز داره و بهتره به جای زندان در تیمارستان نگهداری بشه.بسیار خوب من کلی کار عقب افتاده دارم.من رو ببخشید باید برگردم خونه."

سپس آن ها به سمت در خروجی حرکت کردند.

جان گفت:چه آدم مغروریه! از این که شنید تو چیزی نفهمیدی ، انگار خیلی خوشش اومده بود." 

- تو هم متوجه شدی؟ شیلمن به درد پلیس نمیخوره.باید یه آدم باتجربه و کاربلد بهش رسیدگی کنه.

- یکی مثل تو؟

- دقیقا همینطوره

جان زیر لب خندید.شرلوک از در خروجی خارج شد و وقتی جان نیز در حال خارج شدن بود ،صدای آژیر خطر به صدا در آمد.یکی از افراد پلیس دوان دوان از راهرو گذشت و به سمت زیرزمین حرکت کرد.کلید در زندان ها از جیبش افتاد. اما او متوجه نشد.در همین حال بود که صدای آزیر خطر قطع شد.جان از خروج منصرف شد و به سمت کلیدی که بر روی زمین افتاده بود، حرکت کرد.کلید را از روی زمین برداشت و خواست که آن را به زندانبان بدهد اما متوجه شد که در ورودی زیرزمین از پشت قفل شده است.

 چیزی که جان می دید ، دو در میله ای بود که بین آنها چند پله وجود داشت.او پشت یکی از درها بود و از لا به لای میله ها ، دری که انتهای پله ها قرار داشت را نگریست.در پشت آن در، جز یک دود غلیظ  چیز دیگری قابل مشاهده نبود.

در همین هنگام یکی از گروهبان ها که چهره اش نامشخص بود ،به پشت آن در آمد و گفت:کی اونجاست؟" جان که در پشت در بالا بود گفت:دکتر واتسون.اونجا چه خبر شده؟"

- معلوم نیست. به نظر می رسه یک گاز سمیه .احتمالا کار یکی از زندانی هاست.ولی من اینجا گیر افتادم.این در قفله."

- همین چند دقیقه پیش یکی از زندانبان ها اومد به زیرزمین.اون در رو باز کرد.کلید دست اونه.

- به هر حال نمیشه توی این دود غلیظ پیداش کرد.کنار در ورودی یه باجه ی کوچیکه که من اونجا کار میکنم.یه کلید دیگه که مال همین دره ، اونجاست.لطفا عجله کنین دکتر."

جان سریعا به سمت باجه دوید.در آن باجه قابی وجود داشت که یک کلید به آن آویزان بود.جان کلید را برداشت و به پشت آن در بازگشت.دستش را از لای میله ها رد کرد و با نهایت دقت و احتیاط کلید را به سمت در پایین پرتاب کرد.کلید در جلوی آن در به زمین خورد.گروهبان کلید را برداشت و گفت:متشکرم دکتر.اما ازتون یه خواهش دیگه دارم.میخوام به سروان فیلیپس این موضوع رو اطلاع بدید.فقط به ایشون نه به کس دیگه."

جان که دستپاچه شده بود به طبقه ی بالا رفت و به دنبال سروان فیلیپس گشت.


- اوف... خدا رو شکر که اوضاع مرتب شد.معلوم نیست که این دود حاصل از سوختن چی بوده!

- خدای من! این خرابکاری یعنی کار کیه؟ چرا صدای آژیر قطع شده؟یعنی یه نفر اون رو دستکاری کرده؟

در همین هنگام سروان فیلیپس به همراه جان وارد زیرزمین شدند.فیلیپس پرسید:چه اتفاقی افتاده جیسون؟"
- نمیدونم قربان.یه خرابکار اینجاست.

فیلیپس به اطراف نگاهی کرد و ناگهان سایه ای از وحشت در نگاهش موج زد و گفت:شیلمن... هانس شیلمن سر جاشه؟"

جیسون با نگرانی گفت:راستش اونو کاملا از یاد بردیم.به نظر میرسه زندانی های دیگه سرجاشون هستن."
فیلیپس از میان دو گروهبان رد شد و به سمت زندان شیشه ای شیلمن دوید و در آنجا صحنه ای دید که نفس کشیدن را برایش سخت کرد.

جان به همراه دو گروهبان نیز به آنجا آمدند و با دیدن آن صحنه سر جایشان میخکوب شدند.درون زندان، دو نفر بیهوش افتاده بودند.یکی از آنها،همان نگهبانی که جان او را هنگام دویدن مشاهده کرد، بود.و فرد دیگری هم روی تخت زیر پتو بیهوش مانده بود.جان و گروهبان ها وارد زندان شدند.یکی از آنها پتو را کشید و همه مردی را که روی تخت بیهوش افتاده بود را شناختند.او کسی نبود جز گروهبان استیمرز که شرلوک و جان را به محل آن صندوقچه ی مرموز برده بود.

جیسون بر سرش کوبید و گفت:یا حضرت مسیح!شیلمن لباس های استیمرز رو پوشیده و فرار کرده."

جان ماجرا را فهمید.کسی که از او کلید زیرزمین را دریافت نمود.هانس شیلمن بود.

گروهبان کراوچ با صدایی لرزان گفت:حالا اگه کمیسر بفهمه چی میشه؟"

- نگران نباشید.چیزی جز تنبیه اتفاق نمی افته!

هر چهار نفر به پشت نگریستند.کمیسر موران به همراه سربازرس بینز بیرون زندان ایستاده بود.

- این یک رسوایی بزرگ برای اسکتلندیارد شرقیه.جیسون کراپ،پیتر کراوچ،بارتی استیمرز و رونالد پین! هر چهار نفر شما اخراجید و اما تو فیلیپس، تو هم بهتره شش ماه استراحت کنی تا برای کارکردن انرژی کافی داشته باشی!فکر میکردم خوب از پس این پرونده برمیای.اما تو ناامیدم کردی.دکتر واتسون شما و همکارتون آقای هولمز هم بهتره دیگه در کار پلیس دخالتی نکنید.خوشحالم که ایشون به ما پیشنهاد کمک گرفتن از روان شناس رو کردند.


جان که شب نسبتا بدی را پشت سر گذاشته بود، از اداره ی پلیس خارج شد و در کوچه شروع به قدم زدن کرد.ناگهان شخصی دست او را گرفت و کشید.او شرلوک بود.جان پرسید:تو کجا بودی؟نمیدونی چه اتفاقاتی افتاد!" سپس ماجرا را برایش تعریف کرد.

در همین حال که هر دو قدم می زدند، وارد بن بستی شدند.در آن بن بست مردی که لباس پلیس برتن داشت ، ایستاده بود.اما در حین ناباوری او کسی نبود جز هانس شیلمن.

جان اسلحه اش را بیرون کشید و او را هدف گرفت و گفت:قبل از این که ما رو سلاخی کنی باید تحویل پلیس داده بشی."

شرلوک اسلحه را از دست جان گرفت و گفت:نگران نباش جان!اون کاملا بی خطره.اون با نقشه ی من فرار کرد."


مرتبط با: مناسبت ها ,
دوشنبه 4 شهریور 1392ساعت : 21:04| نویسنده : mmasoudh
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
buy cialis uk جمعه 16 آذر 1397 08:25

You said that effectively.
cialis generico en mexico cialis prices cialis super kamagra buying cialis overnight viagra or cialis cialis for daily use generic cialis review uk cialis arginine interactio price cialis wal mart pharmacy american pharmacy cialis
buy cialis no rx پنجشنبه 15 آذر 1397 13:16

You actually suggested that adequately!
try it no rx cialis acheter du cialis a geneve cialis kamagra levitra how do cialis pills work cialis sicuro in linea cialis canadian drugs cialis 5mg weblink price cialis cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg best price
buy generic cialis online چهارشنبه 14 آذر 1397 17:10

You made your point.
cialis generico milano wow cialis tadalafil 100mg cialis wir preise cialis billig if a woman takes a mans cialis only here cialis pills cialis 5mg billiger try it no rx cialis cialis diario compra cialis 30 day sample
Generic cialis دوشنبه 12 آذر 1397 17:57

You said it very well..
cialis daily callus cialis online how does cialis work cialis tablets for sale cialis generique 5 mg cialis mit grapefruitsaft cialis online cialis uk next day cialis tadalafil online
Cialis generic شنبه 10 آذر 1397 17:55

Thanks! I enjoy it!
buy cialis uk no prescription cialis in sconto cialis uk next day acheter du cialis a geneve miglior cialis generico cialis in sconto canadian discount cialis cialis canadian drugs non 5 mg cialis generici tesco price cialis
Buy generic cialis شنبه 10 آذر 1397 04:53

You said it nicely.!
order a sample of cialis prices for cialis 50mg buy cialis sample pack generic cialis soft gels acquistare cialis internet cialis reviews cialis 50 mg soft tab cialis 5mg buying cialis overnight we recommend cialis best buy
Cialis pills جمعه 9 آذر 1397 17:36

You said it nicely..
viagra or cialis cialis pills price each cialis prices cialis 5 mg funziona cialis sale online generic for cialis how to buy cialis online usa cialis 5mg prix cialis for bph tadalafil 20mg
buy tadalafil online جمعه 9 آذر 1397 05:52

Amazing advice. Thank you!
cialis 20mg prix en pharmacie cialis for sale in europa we use it cialis online store cialis 5mg cialis kamagra levitra cialis sale online cialis purchasing safe dosage for cialis price cialis wal mart pharmacy dosagem ideal cialis
Cialis canada پنجشنبه 8 آذر 1397 18:32

Regards! Lots of advice.

cialis pills price each safe site to buy cialis online cost of cialis per pill acheter du cialis a geneve american pharmacy cialis tadalafil tadalafil 20mg compare prices cialis uk cialis coupons cialis online holland
where to buy cialis online پنجشنبه 8 آذر 1397 06:44

Cheers! Ample knowledge.

cialis herbs generic cialis with dapoxetine cialis for sale south africa cialis daily new zealand purchasing cialis on the internet cialis 10mg prix pharmaci viagra vs cialis cialis vs viagra cialis 30 day sample cialis official site
Cialis canada چهارشنبه 7 آذر 1397 06:08

Kudos, Lots of tips.

tadalafil cialis online holland cialis en 24 hora comprar cialis navarr the best choice cialis woman cialis en mexico precio cialis coupon cialis 5 mg effetti collateral import cialis where cheapest cialis
Cialis pills یکشنبه 8 مهر 1397 22:57

Fantastic information. Cheers.
usa cialis online generico cialis mexico india cialis 100mg cost cialis 30 day sample cialis online only best offers 100mg cialis cialis lowest price cialis preise schweiz cialis price in bangalore cialis 5 mg
eddrugsgeneric.com چهارشنبه 28 شهریور 1397 00:20

Terrific write ups. Many thanks!
generic cialis at walmart cialis vs viagra cialis dosage cialis 30 day trial coupon cialis rckenschmerzen cialis price in bangalore cialis kaufen bankberweisung cialis en mexico precio cialis for daily use cialis tadalafil online
http://cialisvbuy.com/ پنجشنبه 15 شهریور 1397 16:12

Thanks a lot! I like this.
cialis canada on line cuanto cuesta cialis yaho canadian cialis deutschland cialis online estudios de cialis genricos low cost cialis 20mg are there generic cialis tadalafil 20 mg cialis 20 mg cialis sale online
canada vagra چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:16

Kudos. An abundance of info.

canada online pharmacies canada online pharmacies reviews trusted pharmacy canada scam buy vistagra usa canadian pharmacy cialis canadian online pharmacies legitimate online canadian discount pharmacies canadian pharmacy world canada online pharmacies reviews canadian pharmacy king
viagraiy.com سه شنبه 13 شهریور 1397 10:52

Really all kinds of beneficial knowledge!
online pharmacy online i want to buy viagra online can you buy viagra at the store viagra online cheap uk viagra online cheap uk buy viagra forum buy pharmaceutical viagra how to buy viagra online safely can you buy viagra without prescriptions viagra generic levitra online pharmacy viagra
http://cialisvu.com/ دوشنبه 12 شهریور 1397 09:06

Incredible all kinds of wonderful material!
achat cialis en suisse sialis ou acheter du cialis pas cher the best site cialis tablets cialis sale online cialis preise schweiz purchasing cialis on the internet cialis coupons generic cialis at the pharmacy cialis para que sirve
http://cialisiv.com/ یکشنبه 11 شهریور 1397 17:43

Many thanks. Lots of content.

cialis daily new zealand cialis herbs cialis manufacturer coupon cialis 20mg prix en pharmacie cialis 05 prezzo di cialis in bulgaria generic cialis soft gels tadalafil 5mg effetti del cialis cialis rezeptfrei sterreich
Buy viagra سه شنبه 23 مرداد 1397 06:29

Great forum posts, Regards.
order viagra without rx online is it illegal to buy viagra online generic viagra online uk online buy viagra cheapest viagra online how to get viagra with prescription buy viagra cheap online buy viagra china online viagra uk viagra generic levitra online pharmacy viagra
Cialis pills دوشنبه 22 مرداد 1397 22:07

Thank you! Valuable stuff!
cialis 20 mg best price costo in farmacia cialis cialis generic availability cialis sicuro in linea cialis kaufen wo weblink price cialis cialis prezzo in linea basso cialis alternative import cialis cialis coupons
پریسا شنبه 2 اسفند 1393 20:20
خیلی شرلوک غیر قابل پیش بینیه
آدم از کاراش هنگ می کنه اصن من عاشق همین غیر قابل پیش بینیبودنشم
داستان عالی بود
Sherlock 221 پاسخ داد:
نویسنده این بخش فعلا نیستن امیدوارم زودتر بگردن
ninja پنجشنبه 7 شهریور 1392 18:40
wow,du siehst so dumm sie nicht wissen die wort,
parnia چهارشنبه 6 شهریور 1392 23:08
thanks...............
mmasoudh پاسخ داد:
ur welcome
chichini چهارشنبه 6 شهریور 1392 22:58
عالى بود
دوست دارم هر چه زود تر بفهمم چرا شرلوک شیلمن رو فرارى داد!
mmasoudh پاسخ داد:
منم خیلی دوست دارم که بفهمم
ninja چهارشنبه 6 شهریور 1392 20:27
jason did not like to do the talking
mmasoudh پاسخ داد:
You're lying
ninja چهارشنبه 6 شهریور 1392 19:24
میدونم از مسیح اوردیش ولی به کار بردنش اینجا خوب نبود ولی داستان در کل خوب بود
mmasoudh پاسخ داد:
چرا به کار بردنش خوب نبود؟
سیما چهارشنبه 6 شهریور 1392 15:23
از اینکه نشون دادی از شرلوک هر کار بر میاد خوشحالم
mmasoudh پاسخ داد:
خواهش میشه
ninja سه شنبه 5 شهریور 1392 21:43
یا حضرت مسیح رو از کجا اوردی؟
mmasoudh پاسخ داد:
christ
مایکرافت هولمز سه شنبه 5 شهریور 1392 15:56
در کل داستان خوبیه اما این شماره از داستان به جز پایانش جذابیت کم تری نسبت به دو شماره ی قبل داشت.
mmasoudh پاسخ داد:
واقعا؟ چه جالب.
دلارام سه شنبه 5 شهریور 1392 13:03
سلام
خوبین؟من که ازدیدن وبلاگتون و خوندن مطالبش لذت بردم .خیلی دلم میخواد سری به سایتم بزنین و در صورت تمایل با هم تبادل لینک داشته باشیم.
مرسی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30
آخرین مطالب
درباره ما
I'm bored of being bored because being bored is SO boring
since 2011
(عضو باشگاه نویسندگان میهن بلاگ)

Bakerstreet.ir
مدیر وب سایت : Sherlock 221
صفحات
موضوعات
نظر سنجی
بهترین سکانس فصل چهار؟


آرشیو مطالب
نویسندگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :Hit Counter

Instagram