تبلیغات
شرلوک هلمز ساکن ۲۲۱ بی خیابان بیکر - مرد لندن 3
[ ]
 
 
مرد لندن 3
نظرات

شرلوک هولمز: مرد لندن (قسمت سوم)

جرم شراکتی

- خیلی خوب حالا باید این خودکار رو بدیم به صاحبش.

- ولی اون نوشته ...

- چیز مهمی نیست جان. بهش فکر نکن


دوباره آن ها به زیرزمین زندان بازگشتند.گروهبان هم آنجا بود و جلوی زندان هانس شیلمن قرار داشت.شرلوک به همراه جان روبروی شیلمن ایستاد و گفت:خیلی خوب! خودکارت رو آوردیم.حالا نوبت توئه که به قولت عمل کنی."

شیلمن با حیرت به خودکار نگاهی انداخت و خواست چیزی بگوید که شرلوک دوباره لب باز کرد و گفت:جان! ما باید بریم.کارمون اینجا تموم شده."

جان پرسید:یعنی چی؟ ولی ما که چیزی هنوز پیدا نکردیم."

- شاید تو چیزی نفهمیده باشی.اما من چیزی رو فهمیدم.

- چی؟ میشه به منم بگی؟

- به زودی خودت می فهمی!

سپس از زیرزمین به طبقه ی بالا آمدند و همین که خواستند زندان را ترک کنند، کمیسر موران به همراه یک سربازرس جلوی آنها سبز شدند.

کمیسر با لبخند سردی از آنها پذیرایی کرد.شرلوک هم فقط در چشمان او خیره شد.

کمیسر گفت: خوش آمدید آقای هولمز.ایشون هم باید آقای دکتر...

جان جمله ی موران را کامل کرد و گفت:واتسون."

سربازرسی که کنار موران ایستاده بود گفت:من سربازرس بینز هستم.از دیدنتون خوشحالم آقایون."
شرلوک بی اعتنا به بینز گفت:ترفیع درجه تون رو تبریک میگم جناب کمیسر."
موران گفت:آه... ممنونم آقای هولمز.امیدوارم بتونید در این پرونده به ما کمکی کنید.خب چی از این زندانی فهمیدید؟"

- متاسفانه هیچی.باید اعتراف کنم که واقعا زبونش رو خوب نمیفهمم.به نظرم اون به یک روان شناس نیاز داره و بهتره به جای زندان در تیمارستان نگهداری بشه.بسیار خوب من کلی کار عقب افتاده دارم.من رو ببخشید باید برگردم خونه."

سپس آن ها به سمت در خروجی حرکت کردند.

جان گفت:چه آدم مغروریه! از این که شنید تو چیزی نفهمیدی ، انگار خیلی خوشش اومده بود." 

- تو هم متوجه شدی؟ شیلمن به درد پلیس نمیخوره.باید یه آدم باتجربه و کاربلد بهش رسیدگی کنه.

- یکی مثل تو؟

- دقیقا همینطوره

جان زیر لب خندید.شرلوک از در خروجی خارج شد و وقتی جان نیز در حال خارج شدن بود ،صدای آژیر خطر به صدا در آمد.یکی از افراد پلیس دوان دوان از راهرو گذشت و به سمت زیرزمین حرکت کرد.کلید در زندان ها از جیبش افتاد. اما او متوجه نشد.در همین حال بود که صدای آزیر خطر قطع شد.جان از خروج منصرف شد و به سمت کلیدی که بر روی زمین افتاده بود، حرکت کرد.کلید را از روی زمین برداشت و خواست که آن را به زندانبان بدهد اما متوجه شد که در ورودی زیرزمین از پشت قفل شده است.

 چیزی که جان می دید ، دو در میله ای بود که بین آنها چند پله وجود داشت.او پشت یکی از درها بود و از لا به لای میله ها ، دری که انتهای پله ها قرار داشت را نگریست.در پشت آن در، جز یک دود غلیظ  چیز دیگری قابل مشاهده نبود.

در همین هنگام یکی از گروهبان ها که چهره اش نامشخص بود ،به پشت آن در آمد و گفت:کی اونجاست؟" جان که در پشت در بالا بود گفت:دکتر واتسون.اونجا چه خبر شده؟"

- معلوم نیست. به نظر می رسه یک گاز سمیه .احتمالا کار یکی از زندانی هاست.ولی من اینجا گیر افتادم.این در قفله."

- همین چند دقیقه پیش یکی از زندانبان ها اومد به زیرزمین.اون در رو باز کرد.کلید دست اونه.

- به هر حال نمیشه توی این دود غلیظ پیداش کرد.کنار در ورودی یه باجه ی کوچیکه که من اونجا کار میکنم.یه کلید دیگه که مال همین دره ، اونجاست.لطفا عجله کنین دکتر."

جان سریعا به سمت باجه دوید.در آن باجه قابی وجود داشت که یک کلید به آن آویزان بود.جان کلید را برداشت و به پشت آن در بازگشت.دستش را از لای میله ها رد کرد و با نهایت دقت و احتیاط کلید را به سمت در پایین پرتاب کرد.کلید در جلوی آن در به زمین خورد.گروهبان کلید را برداشت و گفت:متشکرم دکتر.اما ازتون یه خواهش دیگه دارم.میخوام به سروان فیلیپس این موضوع رو اطلاع بدید.فقط به ایشون نه به کس دیگه."

جان که دستپاچه شده بود به طبقه ی بالا رفت و به دنبال سروان فیلیپس گشت.


- اوف... خدا رو شکر که اوضاع مرتب شد.معلوم نیست که این دود حاصل از سوختن چی بوده!

- خدای من! این خرابکاری یعنی کار کیه؟ چرا صدای آژیر قطع شده؟یعنی یه نفر اون رو دستکاری کرده؟

در همین هنگام سروان فیلیپس به همراه جان وارد زیرزمین شدند.فیلیپس پرسید:چه اتفاقی افتاده جیسون؟"
- نمیدونم قربان.یه خرابکار اینجاست.

فیلیپس به اطراف نگاهی کرد و ناگهان سایه ای از وحشت در نگاهش موج زد و گفت:شیلمن... هانس شیلمن سر جاشه؟"

جیسون با نگرانی گفت:راستش اونو کاملا از یاد بردیم.به نظر میرسه زندانی های دیگه سرجاشون هستن."
فیلیپس از میان دو گروهبان رد شد و به سمت زندان شیشه ای شیلمن دوید و در آنجا صحنه ای دید که نفس کشیدن را برایش سخت کرد.

جان به همراه دو گروهبان نیز به آنجا آمدند و با دیدن آن صحنه سر جایشان میخکوب شدند.درون زندان، دو نفر بیهوش افتاده بودند.یکی از آنها،همان نگهبانی که جان او را هنگام دویدن مشاهده کرد، بود.و فرد دیگری هم روی تخت زیر پتو بیهوش مانده بود.جان و گروهبان ها وارد زندان شدند.یکی از آنها پتو را کشید و همه مردی را که روی تخت بیهوش افتاده بود را شناختند.او کسی نبود جز گروهبان استیمرز که شرلوک و جان را به محل آن صندوقچه ی مرموز برده بود.

جیسون بر سرش کوبید و گفت:یا حضرت مسیح!شیلمن لباس های استیمرز رو پوشیده و فرار کرده."

جان ماجرا را فهمید.کسی که از او کلید زیرزمین را دریافت نمود.هانس شیلمن بود.

گروهبان کراوچ با صدایی لرزان گفت:حالا اگه کمیسر بفهمه چی میشه؟"

- نگران نباشید.چیزی جز تنبیه اتفاق نمی افته!

هر چهار نفر به پشت نگریستند.کمیسر موران به همراه سربازرس بینز بیرون زندان ایستاده بود.

- این یک رسوایی بزرگ برای اسکتلندیارد شرقیه.جیسون کراپ،پیتر کراوچ،بارتی استیمرز و رونالد پین! هر چهار نفر شما اخراجید و اما تو فیلیپس، تو هم بهتره شش ماه استراحت کنی تا برای کارکردن انرژی کافی داشته باشی!فکر میکردم خوب از پس این پرونده برمیای.اما تو ناامیدم کردی.دکتر واتسون شما و همکارتون آقای هولمز هم بهتره دیگه در کار پلیس دخالتی نکنید.خوشحالم که ایشون به ما پیشنهاد کمک گرفتن از روان شناس رو کردند.


جان که شب نسبتا بدی را پشت سر گذاشته بود، از اداره ی پلیس خارج شد و در کوچه شروع به قدم زدن کرد.ناگهان شخصی دست او را گرفت و کشید.او شرلوک بود.جان پرسید:تو کجا بودی؟نمیدونی چه اتفاقاتی افتاد!" سپس ماجرا را برایش تعریف کرد.

در همین حال که هر دو قدم می زدند، وارد بن بستی شدند.در آن بن بست مردی که لباس پلیس برتن داشت ، ایستاده بود.اما در حین ناباوری او کسی نبود جز هانس شیلمن.

جان اسلحه اش را بیرون کشید و او را هدف گرفت و گفت:قبل از این که ما رو سلاخی کنی باید تحویل پلیس داده بشی."

شرلوک اسلحه را از دست جان گرفت و گفت:نگران نباش جان!اون کاملا بی خطره.اون با نقشه ی من فرار کرد."


مرتبط با: مناسبت ها ,
دوشنبه 4 شهریور 1392ساعت : 21:04| نویسنده : mmasoudh
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
Cialis pills یکشنبه 8 مهر 1397 22:57

Fantastic information. Cheers.
usa cialis online generico cialis mexico india cialis 100mg cost cialis 30 day sample cialis online only best offers 100mg cialis cialis lowest price cialis preise schweiz cialis price in bangalore cialis 5 mg
eddrugsgeneric.com چهارشنبه 28 شهریور 1397 00:20

Terrific write ups. Many thanks!
generic cialis at walmart cialis vs viagra cialis dosage cialis 30 day trial coupon cialis rckenschmerzen cialis price in bangalore cialis kaufen bankberweisung cialis en mexico precio cialis for daily use cialis tadalafil online
http://cialisvbuy.com/ پنجشنبه 15 شهریور 1397 16:12

Thanks a lot! I like this.
cialis canada on line cuanto cuesta cialis yaho canadian cialis deutschland cialis online estudios de cialis genricos low cost cialis 20mg are there generic cialis tadalafil 20 mg cialis 20 mg cialis sale online
canada vagra چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:16

Kudos. An abundance of info.

canada online pharmacies canada online pharmacies reviews trusted pharmacy canada scam buy vistagra usa canadian pharmacy cialis canadian online pharmacies legitimate online canadian discount pharmacies canadian pharmacy world canada online pharmacies reviews canadian pharmacy king
viagraiy.com سه شنبه 13 شهریور 1397 10:52

Really all kinds of beneficial knowledge!
online pharmacy online i want to buy viagra online can you buy viagra at the store viagra online cheap uk viagra online cheap uk buy viagra forum buy pharmaceutical viagra how to buy viagra online safely can you buy viagra without prescriptions viagra generic levitra online pharmacy viagra
http://cialisvu.com/ دوشنبه 12 شهریور 1397 09:06

Incredible all kinds of wonderful material!
achat cialis en suisse sialis ou acheter du cialis pas cher the best site cialis tablets cialis sale online cialis preise schweiz purchasing cialis on the internet cialis coupons generic cialis at the pharmacy cialis para que sirve
http://cialisiv.com/ یکشنبه 11 شهریور 1397 17:43

Many thanks. Lots of content.

cialis daily new zealand cialis herbs cialis manufacturer coupon cialis 20mg prix en pharmacie cialis 05 prezzo di cialis in bulgaria generic cialis soft gels tadalafil 5mg effetti del cialis cialis rezeptfrei sterreich
Buy viagra سه شنبه 23 مرداد 1397 06:29

Great forum posts, Regards.
order viagra without rx online is it illegal to buy viagra online generic viagra online uk online buy viagra cheapest viagra online how to get viagra with prescription buy viagra cheap online buy viagra china online viagra uk viagra generic levitra online pharmacy viagra
Cialis pills دوشنبه 22 مرداد 1397 22:07

Thank you! Valuable stuff!
cialis 20 mg best price costo in farmacia cialis cialis generic availability cialis sicuro in linea cialis kaufen wo weblink price cialis cialis prezzo in linea basso cialis alternative import cialis cialis coupons
پریسا شنبه 2 اسفند 1393 20:20
خیلی شرلوک غیر قابل پیش بینیه
آدم از کاراش هنگ می کنه اصن من عاشق همین غیر قابل پیش بینیبودنشم
داستان عالی بود
Sherlock 221 پاسخ داد:
نویسنده این بخش فعلا نیستن امیدوارم زودتر بگردن
ninja پنجشنبه 7 شهریور 1392 18:40
wow,du siehst so dumm sie nicht wissen die wort,
parnia چهارشنبه 6 شهریور 1392 23:08
thanks...............
mmasoudh پاسخ داد:
ur welcome
chichini چهارشنبه 6 شهریور 1392 22:58
عالى بود
دوست دارم هر چه زود تر بفهمم چرا شرلوک شیلمن رو فرارى داد!
mmasoudh پاسخ داد:
منم خیلی دوست دارم که بفهمم
ninja چهارشنبه 6 شهریور 1392 20:27
jason did not like to do the talking
mmasoudh پاسخ داد:
You're lying
ninja چهارشنبه 6 شهریور 1392 19:24
میدونم از مسیح اوردیش ولی به کار بردنش اینجا خوب نبود ولی داستان در کل خوب بود
mmasoudh پاسخ داد:
چرا به کار بردنش خوب نبود؟
سیما چهارشنبه 6 شهریور 1392 15:23
از اینکه نشون دادی از شرلوک هر کار بر میاد خوشحالم
mmasoudh پاسخ داد:
خواهش میشه
ninja سه شنبه 5 شهریور 1392 21:43
یا حضرت مسیح رو از کجا اوردی؟
mmasoudh پاسخ داد:
christ
مایکرافت هولمز سه شنبه 5 شهریور 1392 15:56
در کل داستان خوبیه اما این شماره از داستان به جز پایانش جذابیت کم تری نسبت به دو شماره ی قبل داشت.
mmasoudh پاسخ داد:
واقعا؟ چه جالب.
دلارام سه شنبه 5 شهریور 1392 13:03
سلام
خوبین؟من که ازدیدن وبلاگتون و خوندن مطالبش لذت بردم .خیلی دلم میخواد سری به سایتم بزنین و در صورت تمایل با هم تبادل لینک داشته باشیم.
مرسی
written سه شنبه 5 شهریور 1392 12:46
خیلی خوبه
mmasoudh پاسخ داد:
ارادت
کیمیا01 سه شنبه 5 شهریور 1392 11:30
خیلی هیجان انگیز شده
مطمئنا قسمت های بعدش بهتر هم هست!
mmasoudh پاسخ داد:
ایشالله. مرسی از کامنتت
یسنا دوشنبه 4 شهریور 1392 23:48
با نقشه ی کی فرار کرد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
mmasoudh پاسخ داد:
با نقشه ی شرلوک!!!
نرگس دوشنبه 4 شهریور 1392 22:54
خیلی خوب بود ممنون
فقط من یکم گیج شدم وسطاش
mmasoudh پاسخ داد:
خب دوباره هم میتونی بخونی که کاملا متوجه بشی.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین مطالب
درباره ما
I'm bored of being bored because being bored is SO boring
since 2011
(عضو باشگاه نویسندگان میهن بلاگ)

Bakerstreet.ir
مدیر وب سایت : Sherlock 221
صفحات
موضوعات
نظر سنجی
بهترین سکانس فصل چهار؟


آرشیو مطالب
نویسندگان
دیگر موارد
تعداد مطالب :
تعداد نویسندگان :
آخرین بروز رسانی :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
بازدید کل :
آخرین بازدید :Hit Counter

Instagram