ترجمه ی مقاله ی radio times دربارهbenedict

ترجمه ی مقاله ی radio times دربارهbenedict

مرداد 3, 1400 هیچ دیدگاهی برای ترجمه ی مقاله ی radio times دربارهbenedict ثبت نشده

sara بندیکت کامبربچ به فکر ترک بریتانیا برای زندگی در آمریکاست.این بازیگر36 ساله – که در مدارس خصوصی سطح بالا تحصیل کرده است– می گوید او از حملاتی که در زمینه مرفه بودنش به وی میشود در عذاب